Pływalnia

Od dnia 15 grudnia 2021r. pływalnia Domu Pomocy Społecznej będzie dostępna dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (30% pełnego obłożenia).
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

_________________________________________________________________________________________

W trosce o zdrowie klientów informujemy, że:

Z pływalni powinny korzystać osoby zdrowe.

Nie należy korzystać z pływalni w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na terenie pływalni obowiązuje zakrywanie ust i nosa z wyłączeniem strefy mokrej (przebieralnie, natryski i hala basenowa z nieckami: sportową i rekreacyjną).

Ogólna liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 30% – 17 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Należy zachować niezbędny dystans 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami na całym terenie pływalni i w jej otoczeniu.

Przed wejściem  na teren pływalni obowiązuje dezynfekcja dłoni.

Zalecamy korzystanie z płatności bezgotówkowych.

Pobyt na pływalni należy ograniczyć do czasu pływania i przebrania się.

_________________________________________________________________________________________

Godziny wejść na pływalnię od 24.01.2022 r. do 30.01.2022 r.

  godzina 6.30godzina 7.15godzina 8.00godzina 8.45godzina 9.45godzina 10.30godzina 11.15 godzina 12.00godzina 12.45godzina 13.30godzina 14.15godzina 15.00godzina 15.45godzina 16.45godzina 17.30godzina 18.15godzina 19.00godzina 19.45godzina 20.30
Poniedziałekgodzina technicznaGZ-2TGZ-2T
RB
GZ-2T
RB
RBRBGZ-3T
RB
GZ-2TGZ-2TGZ-4T
RB
GZ-4T
RB
GZ-2T
WtorekRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBGZ-3T
RB
GZ-4T
RB
GZ-1TGZ-1T
RGZ-1TR
Środagodzina technicznaGZ-4T
RB
GZ-2T
RB
GZ-2T
RB
GZ-2TGZ-2TGZ-2T
RB
GZ-3TGZ-1TR*RR**
CzwartekRBGZ-4T
RB
GZ-3TGZ-1TGZ-1TGZ-2T
RB
GZ-4T
RB
R**
Piątekgodzina technicznaGZ-2TGZ-1TRGZ-3T
RB
GZ-2T
SobotaGZ-3T
RB
GZ-3T
RB
GZ-2TGZ-4T
RB
GZ-4T
RB
GZ-2T
RB
GZ-3T
RB
GZ-2TGZ-2TGZ-1T
NiedzielaGZ-1TGZ-1TGZ-3TR***
R*R*R*R*GZ-4T
RB
GZ-4T
RB
GZ-3T
RB
GZ-2T
Legenda:
RB-rezerwacja brodzika-grupa zorganizowana,
R-rezerwacja całego dużego basenu i brodzika,
R*-dostępne pojedyncze miejsca na dużym basenie po wcześniejszej rezerwacji,
R**-dostępny brodzik i pojedyncze miejsca na dużym basenie po wcześniejszej rezerwacji,
R***-rezerwacja dużego basenu, dostępny tylko brodzik,
GZ-2T-wchodzi jednocześnie grupa zorganizowana (na duży basen),T-liczba zajętych torów,
Na każdą godzinę istnieje możliwość wejścia grupy zorganizowanej.
Ze względu na dużą frekwencję osób korzystających z basenu prosimy o dokonywanie rezerwacji.

_________________________________________________________________________________________

W przypadku dokonywania rezerwacji prosimy, aby zgłosić się po ich odbiór najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem pływania. Rezerwacja nieodebrana do tego czasu skutkować będzie usunięciem, a na jej miejsce wpuszczeni zostaną oczekujący klienci.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat oceny jakości wody basenowej z dnia 4.01.2022 (skan)(pdf 818 KB) wykonany przez laboratorium Hamilton Odział Sokółka potwierdza, iż jakość wody spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Informacja o spełnieniu wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (skan)(pdf 187 KB) po przeanalizowaniu wyników z dnia 9 grudnia 2021r., wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody za okres od 3 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2020r. (skan) (pdf 1300 KB) Pływalni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.

________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na pływalni

________________________________________________________________________________________________________

Regulamin pływalni

Cennik korzystania z pływalni

Dni zamknięcia pływalni

_________________________________________________________________________________________

Widok ogólny na budynek pływalni. Widoczne wejście główne na obiekt. Widok szatni z szafkami na ubrania oraz przepierzenie za którym można w sposób dyskretny przebrać się  Widok na schody prowadzące na hol górny. Widok na okna i rząd ławeczek do siedzenia Widok na hol z wiszącymi suszarkami do włosów. Na ścianach lustra. Widoczne wejścia do przebieralni.Widok przedstawiający nieckę basenu sportowego. Widok przedstawiający nieckę basenu sportowego.Widok przedstawiający nieckę basenu rekreacyjnego z wejściem po schodach i barierkami W basenie sportowym - widok pod wodą na część płytką  W basenie sportowym - widok pod wodą z innej perspektywyW basenie sportowym - widok podwodny na część głęboką Widok z góry na nieckę basenu rekreacyjnego. Widoczne wejście do basenu schodkami i barierki do trzymania się Widok basenu sportowego. W tle widok na pokój ratowników i drzwi do szatni męskiej. Na ścianie wiszący zegar cyfrowy W basenie sportowym - widok płynącego chłopaka kraulem W basenie sportowym - widok dziewczynki płynącej w rękawkach W basenie sportowym - widok fal na torze po przepłynięciu pływaka W basenie sportowym - widok pływających dwójki dzieciW basenie sportowym - widok chłopaka dopływającego do ściany basenu W basenie sportowym - widok chłopaka płynącego kraulem

W basenie sportowym - widok dwójki płynących dziewczyn kraulem

_________________________________________________________________________________________

Odnośnik do strony FitProfit dla klientów korzystających usług na naszym obiekcie


_________________________________________________________________________________________