Terapia

Podstawową formą rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, jest terapia zajęciowa. Opiera się ona na wykorzystaniu potencjału rozwojowego, tkwiącego w każdym człowieku, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dzięki różnorodności form daje każdemu z podopiecznych szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego predyspozycjami. Terapia zajęciowa pozwala na wybór takiej formy twórczości, która najpełniej odpowiada możliwościom, zainteresowaniom i uzdolnieniom każdego mieszkańca.
W Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku rehabilitacja realizowana jest w wielu pracowniach terapii zajęciowej. Funkcjonują tu: pracownia plastyczna, zabawkarska, haftu i tkactwa, gospodarstwa domowego, pracy
w drewnie, muzyczna, ceramiczna, komputerowa, papieroplastyki, prowadzone są także zajęcia ruchowe. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, podejmując proponowane im formy aktywności. Dokonują przy tym wyboru najbardziej odpowiadających im pracowni, zgodnych z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz dających im możliwość jak najpełniejszej autoekspresji.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznejPracownia plastyczna funkcjonuje od roku 1993. Dysponuje dobrą bazą lokalową, wyposażona została we wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia, środki i materiały  do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Mieszkańcy mogą pracować przy sztalugach lub przy stołach, których okrągły kształt przyczynia się do utrwalenia więzi interpersonalnych. Podczas zajęć realizowane są prace w różnorodnych technikach rysunkowych, malarskich, graficznych i mieszanych. Stały kontakt z kulturą i sztuką zapewnia udział podopiecznych w licznych konkursach, wystawach i plenerach. Prace mieszkańców obecne są w całym Domu – zdobią ściany korytarzy, jadalni, sypialni
i sal dziennego pobytu, a także pomieszczenia biurowe i administracyjne. Stały się powodem dumy i radości ich twórców. Naczelną zasadą w działalności pracowni jest respektowanie zasady indywidualizacji  – uczestnicy zajęć mają pełną swobodę w doborze tematyki i techniki pracy, terapeuta pełni rolę osoby współtowarzyszącej
w procesie tworzenia.

Pracownia zabawkarska

Zajęcia w pracowni zabawkarskiejPoczątki pracowni sięgają roku 1985, kiedy to funkcjonowała jako warsztaty terapii zajęciowej przy zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów „Naprzód”.
W 1998 roku przekształciły się one w pracownię zabawkarską. Zabawki odgrywają dużą rolę w życiu osoby niepełnosprawnej intelektualnie  – uczą, bawią, dostarczają wiele radości, tym bardziej, że są wykonywane własnoręcznie i noszą ślad ich osobowości. W pracowni zabawkarskiej mieszkańcy Domu uczą się posługiwać przyborami do kroju i szycia, opanowują techniki szycia na maszynie oraz posługiwania się żelazkiem, poznają ściegi podstawowe i ozdobne, szydełkują i robią na drutach. Ta forma terapii jest zajęciem przynoszącym wiele radości
i satysfakcji. Wytwory ich pracy stanowią niejednokrotnie elementy dekoracji wnętrz, są wręczane jako prezenty wraz z życzeniami świątecznymi darczyńcom i przyjaciołom Domu.

Pracownia haftu i tkactwa

Prace wykonane w pracowni haftuPracownię haftu zapoczątkowała wiele lat temu potrzeba samodzielnego posługiwania się igłą i nitką. Wykonywanie drobnych haftów (inicjały na serwetkach, wzorki na odzieży itp.) dawało tyle radości, że powstawały coraz to większe, trudniejsze, „igłą malowane” obrazy. Zajęcia w pracowni haftuSatysfakcja z pięknej haftowanej pracy i nagradzanie naszych „dzieł” podczas regionalnych i ogólnopolskich  konkursów sprawiało, że w roku 1993 powstała pracownia haftu
z prawdziwego zdarzenia. Obecnie jest to miejsce nie tylko terapii, ale też realizacji swojego hobby, które uczy otaczającego świata. Podczas indywidualnego haftu uczestnicy zajęć poznają zarówno piękno naszej rodzimej przyrody, jak też przenoszą się w nieznane egzotyczne miejsca. Wykonywane obrazy stanowią wystrój naszego Domu i są wizytówka umiejętności mieszkańców.

Pracownia gospodarstwa domowego

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowegoPowstanie pracowni gospodarstwa domowego zapoczątkowało wiele lat temu przygotowywanie prostych potraw i wypieków na grupach mieszkalnych. Większość  naszych podopiecznych przebywając w placówce od najmłodszych lat, nie miało możliwości obserwacji  codziennej pracy w kuchni. W pracowni gospodarstwa domowego mieszkańcy odkrywali ze zdziwieniem i zdumieniem, że np. z ziemniaków można zrobić placki, babkę, frytki, a z mąki słodkie wypieki. Z czasem doskonalili swoje umiejętności w przygotowywaniu potraw, zmywaniu naczyń i w obsłudze sprzętu kuchennego. Pracownia jest namiastką domowej, ciepłej kuchni, gdzie można zjeść  to, co się samemu przygotowało, poczęstować znajomych, porozmawiać przy herbatce, wyciszyć się lub włączyć czynnie w przygotowanie imprez
w naszym Domu, wypiekając rogaliki, ciasta  i ciasteczka.

Pracownia stolarsko-rzeźbiarska

Zajęcia w pracowni stolarsko - rzeźbiarskiejPracownia ta, nazywana przez naszych mieszkańców drewutnią, powstała w roku 1994. Uczęszczają do niej głównie chłopcy, którzy przejawiają zainteresowania majsterkowaniem. W ramach prowadzonych w niej zajęć poznają zasady obróbki i konserwacji drewna, nabywają umiejętność Prace wykonane w pracowni stolarsko - rzeźbiarskiejobsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi używanych w stolarstwie, uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki zdobytym w pracowni umiejętnościom podopieczni mogą samodzielnie tworzyć formy dekoracyjne z drewna, zdobiące wnętrza Domu,
a także wykonywać proste prace naprawcze i konserwatorskie w swoim najbliższym otoczeniu. Do zadań pracowni należy również pomoc w utrzymywaniu porządku na terenie Domu (przycinanie drzewek, grabienie liści) oraz przygotowywanie imprez na świeżym powietrzu (np. ogniska).

Pracownia muzyczna

Występ sceniczny muzyków z pracowni muzycznejMuzykoterapia jest jedną z najchętniej podejmowanych przez mieszkańców naszego Domu form aktywności artystycznej. Muzyka zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy, pozwala w sposób nieskrępowany wyzwalać swój potencjał twórczy, jest stałym i bardzo ważnym elementem naszego życia. Zajęcia w pracowni muzycznejW działającej od 1993 roku pracowni muzycznej uczestnicy zajęć wspólnie śpiewają, uczą się gry na instrumentach, słuchają muzyki, tańczą, przygotowują się do występów na konkursach, festiwalach i przeglądach. Filarem pracowni jest zespół „Bongo”, który posiada
w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień, także tych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Artyści z „Bongo” zapewniają oprawę muzyczną wielu imprez na terenie placówki, a także aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym społeczności lokalnej i całego regionu.

Pracownia ceramiczna

Zajęcia w pracowni ceramicznejPracownia ceramiczna w naszym Domu funkcjonuje od 1998 roku. Wykorzystuje ona szczególne właściwości materiału, jakim jest glina – jej plastyczność, łatwość modelowania, przydatność przy odreagowywaniu napięć emocjonalnych. Zajęcia w pracowni ceramicznejTworzone w trakcie zajęć prace sprzyjają budowaniu pozytywnego obrazu siebie, rozwijają kreatywność, poczucie sprawstwa i estetyki, uczą utrzymywania porządku i samoobsługi. Zajęcia w glinie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Pod okiem doświadczonego instruktora każdy uczestnik może formować płaskie lub przestrzenne formy ceramiczne o charakterze artystycznym lub użytkowym, toczyć naczynia na kole garncarskim, malować lub szkliwić swoje wyroby. Prace wykonywane w czasie zajęć obecne są w całym Domu – doniczki, patery, wazony i figurki ozdabiają wszystkie pomieszczenia, są też mile widzianymi upominkami okolicznościowymi.

Pracownia komputerowa

NZajęcia w pracowni komputerowejajmłodszą pracownią terapeutyczną w DPS jest pracownia komputerowa, utworzona w roku 2001 ze środków PFRON. Mieszkańcy mogą nauczyć się w niej praktycznej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych – skanera, drukarki, laminarki itp. Poznają wirtualny świat Internetu, korzystają z edytorów tekstów, archiwizują różnorodne pliki na płytach. W pracy z komputerem wykorzystywane są różnorodne programy i gry edukacyjne rozwijające funkcje poznawcze, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Każdy z uczestników zajęć wykonuje zindywidualizowane prace i ćwiczenia dostosowane do możliwości psychofizycznych.

Pracownia papieroplastyki

Zajęcia w pracowni papieroplastykiPracownia papieroplastyki powstała w roku 1999. Oferuje ona mieszkańcom zajęcia indywidualne i grupowe, w których podstawowym materiałem pracy jest papier.  Wykorzystywane są również inne tworzywa takie jak: masa papierowa i solna, gips, tkaniny, materiały przyrodnicze. Nową, atrakcyjną techniką pracy jest decoupage – mieszkańcy chętnie ozdabiają w ten sposób doniczki, pudełka, bombki czy pisanki. Zajęcia w pracowni kształtują umiejętność współpracy w grupie, planowania i prawidłowej organizacji pracy, oraz pozwalają na praktyczne poznanie metod, materiałów, narzędzi w dostępnym uczestnikowi zakresie. Papieroplastyka pobudza wyobraźnię twórczą, kreatywność, stymuluje rozwój manualny.

Pracownia żywego słowa

Występ sceniczny aktorów pracowni żywego słowaPoczątki terapii za pomocą żywego słowa i form teatralnych sięgają w naszym Domu roku 1993. Mieszkańcy zawsze chętnie sięgają po słowo pisane – czytają literaturę piękną lub prasę codzienną, słuchają opowiadań i bajek. Zajęcia w pracowni żywego słowaOsoby niepełnosprawne intelektualnie, mimo swoich ograniczeń, mogą występować w roli nie tylko odbiorcy, ale także twórcy. Możliwość bycia aktorem daje podopiecznym grupa teatralna „Co nieco”. Występy sceniczne dostarczają niesamowitej satysfakcji i zadowolenia, przełamują bariery, zaspokajają wiele potrzeb, między innymi  bycia w grupie, bliskości i kontaktu z drugim człowiekiem, a także odpowiedzialności za drugą osobę, rekwizyty, powierzone zadania. Nagrodą są nie tylko brawa publiczności, a także liczne sukcesy w przeglądach, konkursach
i festiwalach teatralnych, tych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Zajęcia ruchowe

Gimnastyka na zajęciach wychowania fizycznegoAktywność fizyczna oprócz walorów zdrowotnych ma ogromną wartość wychowawczą. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w zajęciach sportowych mają mniejszą skłonność do negatywnych zachowań – nagromadzona energia znajduje ujście w ruchu. Koszykówka na zajęciach wychowania fizycznegoZajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są od 1994 roku. Celem ich jest podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz przygotowanie i uczestnictwo
w zawodach sportowych, w dyscyplinach indywidualnych (jazda na wrotkach, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka sportowa, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie) oraz zespołowych (hokej halowy, koszykówka). Dyscypliny sportu dobierane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych mieszkańców. Od 1994 roku
w naszym Domu działa również klub sportowy Olimpiad Specjalnych „Szansa”, który skupia 81 zawodników startujących w zawodach w 11 dyscyplinach indywidualnych i 3 dyscyplinach zespołowych.