Ogłoszenia

Ogłoszenie

Z dniem 21 października 2021r. ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 30 000 euro, ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej 30 000 euro oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku pod adresem https://www.bip.dpsb.bialystok.pl/.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Więcej...