Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. W szerokim pojęciu rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań organizacyjnych, technicznych, leczniczych, psychologicznych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy zaangażowaniu tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia  i integracji społecznej.
Nasza placówka dysponuje profesjonalnym, doskonale wyposażonym kompleksem rekreacyjno-rehabilitacyjnym, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców Domu. W jego skład wchodzą: pływalnia (ogólnodostępna), sala gimnastyczna, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej oraz pomieszczenia działu rehabilitacji medycznej. Zespół rehabilitacji tworzą doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, którzy wykonują  zabiegi zlecone przez lekarza-specjalistę.
Na rehabilitację medyczną (fizjoterapię) składają się:

  • kinezyterapia – czyli leczenie ruchem – podstawowa i najważniejsza gałąź rehabilitacji; w naszym Domu rehabilitanci podejmują pracę z mieszkańcami z głębokim stopniem niepełnosprawności w systemie indywidualnym, natomiast dla osób sprawniejszych prowadzone są zajęcia grupowe, głównie w ramach ćwiczeń ogólnokondycyjnych, siłowych i mechanoterapii; w miarę potrzeb prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa;
  • fizykoterapia – metoda lecznicza, rehabilitacyjna lub profilaktyczna polegająca na kontrolowanym działaniu na organizm różnymi czynnikami fizycznymi; w tym zakresie nasi mieszkańcy mogą korzystać z elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii, laseroterapii, ultradźwięków, prądów wielkiej częstotliwości, parafiny oraz okładów żelowych; dysponujemy również doskonale rozwiniętym działem hydrolecznictwa, gdzie wykonywane są masaże wodno-wirowe całkowite i częściowe, kąpiele perełkowe, bicze szkockie i ćwiczenia w tanku Hubbarda;
  • masaż leczniczy – jest to fizyczne oddziaływanie na ciało człowieka przy użyciu bodźców mechanicznych, między innymi za pomocą ucisku; jego zadaniem jest spowodowanie odczynu, który ma charakter miejscowy bądź ogólny; naszym mieszkańcom możemy zaproponować masaże klasyczne, segmentarne, taktylne, tkanek głębokich, aquavibron i drenaż limfatyczny.
    Nasi specjaliści wykorzystują także najnowsze metody rehabilitacyjne,  takie jak: metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) czyli torowanie nerwowo-mięśniowe, terapia manualna, kineziotaping (zabieg polegający na aplikacji specjalnych plastrów, aktywujących procesy samoleczenia, działających przez układ czuciowy i krążenia, uwzględniających zasady kinezjologii), integracja sensoryczna (SI), oraz wiele innych metod pomocnych
    w codziennej pracy z mieszkańcami.
    W ramach zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych, we współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego, fizjoterapeuci prowadzą systematyczne zajęcia na pływalni. Sprawniejsi mieszkańcy mogą wówczas doskonalić swoje umiejętności pływackie, natomiast osoby mniej sprawne korzystają z zajęć ruchowych w wodzie. Prowadzone są również liczne treningi przygotowujące mieszkańców do udziału we współzawodnictwie sportowym i imprezach rekreacyjno-integracyjnych.

Paramobile - urządzenie do pomocy w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym Kuchnia parafinowa - urządzenie do ciepłolecznictwa Stół do pionizacji Stanowisko do terapii prądami, ultradźwiękami i lampą Solux Siłownia - trenażery Siłownia - atlas Siłownia - ławeczka do wyciskania sztangi leżąc Siłownia - atlasy Tank Hubbarda - urządzenie do ćwiczeń kinezyterapeutycznych w wodzie Urządzenia do kąpieli perełkowej i masażu wodnowirowego całościowego Urządzeniania do kąpieli i masażu wodnowirowego cześciowego Urządzenia do ćwiczeń kinezyterapeutycznych Katedra natryskowa - urządzenie do hydroterapii Magnetron - urządzenie do terapii polem magnetycznym