Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „OTWIERAJMY SERCA”

Stowarzyszenie „Otwierajmy serca” powstało w roku 2009 z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko pojmowana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców naszego Domu, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej lub choroby psychicznej wymagają stałej pomocy, opieki i wsparcia.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje, między innymi, poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych (Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”), kulturalno-rozrywkowych lub artystycznych (Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Niepełnosprawnych), przygotowywanie i finansowanie wyjazdów turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Bardzo cenne dla naszego Stowarzyszenia jest zaangażowanie mieszkańców i pracowników Domu.

Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie imprez kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Dzięki zgromadzonym środkom udało nam się współfinansować projekty:

  • Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Niepełnosprawnych
  • Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla Wszystkich”

Oraz zorganizować:

  • Wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej
  • Wyjazdy dzieci na lodowisko

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na Stowarzyszenie „Otwierajmy Serca” KRS 0000332201

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.otwierajmyserca.dpsb.bialystok.pl

Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie

Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie – główną działalnością stowarzyszenia jest organizowanie treningów
i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Przez nasze działania staramy się wspierać rodziny zawodników, pomagając im
w wysiłkach opiekuńczych. Oddziałujemy również na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oddział białostocki oficjalnie powstał w 1992 roku i jest jednym z 18 oddziałów w Polsce, który działa w zakresie sportu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po zmianach administracyjnych w kraju nosi nazwę Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie. Od 1992 roku intensywnie rozwija się i na terenie województwa podlaskiego zrzesza w 17 sekcjach sportowych około 750 zawodników – dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. podlaskie.olimpiadyspecjalne.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE jest organizacją o charakterze non-profit, wspierającą działania umożliwiające osobom o różnym rodzaju niepełnosprawności rozwijanie zdolności artystycznych. Inicjatorami powstania organizacji skupiającej ludzi wokół idei promocji twórczości osób niepełnosprawnych, byli pracownicy białostockich ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Za symbol stowarzyszenia obraliśmy sobie grecką rzeźbę Nike z Samotraki, która mimo okaleczenia, jest w dalszym ciągu piękna, jest klasyczną sztuką.
Od 1998 roku prowadzimy program rehabilitacji społecznej oraz promocji twórczości osób niepełnosprawnych poprzez szeroki wachlarz działań takich jak: plenery, wystawy, konkursy plastyczne, spotkania z poezją, zajęcia arteterapii oraz wydawnictwa. Celem naszych działań jest kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego i psychicznego, integracja ze środowiskiem lokalnym, zaistnienie poza najbliższą rodziną.
Większość członków naszego Stowarzyszenia na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi, ale mamy też wśród swoich sympatyków przedstawicieli środowisk nauki, kultury i sztuki. Działamy w oparciu o środki finansowe przekazywane przez instytucje, firmy i osoby prywatne. www.nike.bialystok.pl. Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.