Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych lub niepełnosprawnych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci opieki dziennej.

Wraz z postępem cywilizacyjnym i przedłużeniem przeciętnej długości życia problemy zdrowotne dotykają coraz większej grupy osób i nie dotyczą tylko samego chorego, ale obejmują całą rodzinę, opiekunów i najbliższe środowisko. Bardzo ważna jest więc kompleksowa pomoc i wsparcie. Korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby w podeszłym wieku umożliwia ich dzieciom lub bliskim pełną aktywność zawodową.

Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych czynny jest w dni robocze od 7.00 do 17.00.
Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • zapewnienie pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi,
 • uczestnictwo w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne, robótki ręczne, kontakt z żywym słowem i kulturą),
 • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (dysponujemy zabezpieczonym terenem oraz profesjonalnym kompleksem rehabilitacyjnym),
 • treningi usprawniające percepcję wzrokową, ruchową, funkcje poznawcze i pamięć,
 • zapewnienie wyżywienia (śniadanie w ramach terapii zajęciowej i możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia w postaci posiłku),
 • pomoc w przyjmowaniu leków oraz w utrzymaniu higieny.

Decyzję o przyznaniu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, tel. 85 6783100, fax 85 6783103.

Dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia to:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające rozpoznanie choroby lub niepełnosprawności, uzasadniającej potrzebę korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek emerytury lub renty – odpłatność określa się wg kryterium dochodowego),
 • wniosek o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych..

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 85 7433465 wew. 328.

Troje starszych ludzi, choinka w tle Dwie kobiety lepią faworki Czworo starszych osób czyta książki Cztery osoby w kółku tanecznym Grupa osób podczas zajęć plastycznych Trzy osoby podczas zajęć terapii zajęciowej