Usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 od 2007 roku świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera w postaci opieki dziennej.
Alzheimer jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego o nieznanej przyczynie i nie do końca poznanych mechanizmach powstawania, a jej występowanie gwałtownie wzrasta z wiekiem. Wraz z postępem cywilizacyjnym
i przedłużeniem przeciętnej długości życia problem ten dotyka coraz większej grupy osób.
Choroba Alzhaimera nie dotyczy tylko samego chorego, ale obejmuje całą rodzinę, opiekunów i najbliższe środowisko. Bardzo ważna jest więc kompleksowa pomoc i  wsparcie.
Nasz ośrodek czynny jest w dni robocze od 7.00 do 17.00. Oferujemy następujący zakres usług:

  • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • uczestnictwo w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne, robótki ręczne, kontakt z żywym słowem i kulturą),
  • usprawnianie fizyczne i rehabilitację (silwoterapia, mechanoterapia, ćwiczenia ogólnousprawniające – dysponujemy zabezpieczonym terenem oraz profesjonalnym pionem rehabilitacyjnym),
  • specjalistyczne treningi usprawniające percepcję wzrokową, ruchową, funkcje poznawcze i pamięć,
  • zapewnienie wyżywienia (śniadanie i obiad),
  • doraźne udzielanie pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (dysponujemy fachową kadrą),
  • wsparcie psychiczne (również w formie realizacji potrzeb religijnych).

Decyzję o przyznaniu usług podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok,
tel. 085 678 31 00, fax 085 678 31 03.
Dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia to:

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie Alzheimera,
  • zaświadczenie o dochodach (odcinek emerytury lub renty – odpłatność określa się wg kryterium dochodowego),
  • podanie o świadczenie specjalistycznych usług.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego ośrodka dziennego pobytu. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 85 74 33 465 wewnętrzny: 328