Edukacja

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku

Logo Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zajmuje się edukacją mieszkańców Domu Pomocy Społecznej od roku 1975. Szkoła mieści się w odrębnym budynku na terenie Domu. Główna siedziba szkoły znajduje się przy ul. Krakowskiej 19 w Białymstoku.
W skład Zespołu wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna
  • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla wychowanków ze sprzężeniami i wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Uczniowie, a zarazem mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, na zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych uczą się takich wiadomości i umiejętności aby:

  • mogli mieć wiedzę o otaczającym świecie,
  • mogli komunikować się z otoczeniem,
  • zaspakajać swoje potrzeby życiowe,
  • być samodzielnym i zaradnym w życiu,
  • uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

Oferta zajęć szkolnych wzbogacona jest licznymi programami edukacyjnymi, projektami, grantami, wycieczkami, imprezami tematycznymi i okolicznościowymi. Szkoła ściśle współpracuje z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w ramach działań wychowawczych i opiekuńczych.
Zapraszamy na stronę naszej placówki – www.zs12.pl

Zespół Szkół nr 16

Inne placówki