Filia w Bobrowej

Wejście główne do budynku filii w BobrowejFilia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej jest koedukacyjną placówką stałego pobytu, w której przebywa obecnie 36 osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych.
Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, rehabilitacyjnych i zdrowotnych. Usługi wspomagające polegają, między innymi, na udziale w terapii zajęciowej, praktykowaniu potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem, świadczeniu pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz pomocy w usamodzielnianiu i ewentualnym podjęciu pracy.
Placówka dysponuje pracownią terapii zajęciowej, pracownią gospodarstwa domowego oraz zapleczem rehabilitacyjnym.

Pracownia terapii zajęciowej

Zajęcia na świeżym powietrzuPodstawowym celem terapii zajęciowej jest podniesienia aktywności mieszkańców i ich integracja ze środowiskiem. Podopieczni uczestniczą w zajęciach na zasadzie dobrowolności, a terapeuci proponują odpowiednie formy ekspresji artystycznej biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia oraz zainteresowania.Pracownia terapii proponuje mieszkańcom różne Pracownicy i mieszkańcy filii w Bobrowejformy aktywności – zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, komputerowe, z zakresu szycia i haftu, rękodzieła oraz biblioterapii. Efekty pracy widoczne są nie tylko
w wystroju placówki, ale także podczas przeglądów, wystaw i konkursów.

Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego mieszkańca. Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowegoUczestnicy zajęć mogą przyswoić lub utrwalić umiejętności przygotowywania posiłków, obsługi sprzętu AGD, korzystania z przepisów kulinarnych, dekoracji stołów, planowania własnej pracy oraz zachowania ładu  i porządku. W pracowni przygotowywane są potrawy na różne imprezy okolicznościowe – spotkania opłatkowe, andrzejkowe, walentynkowe, kuligi, grille, ogniska oraz spotkania rodzinne.

Rehabilitacja

Ćwiczenia rehabilitacyjne

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców placówka wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego i ćwiczeń ogólnousprawniających. Z zajęć na pływalni podopieczni korzystają w macierzystym Domu.