Misja

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest miejscem życia i rozwoju dla 306 osób: 102 osoby, to młodzież i dzieci niepełnosprawne  intelektualnie, 168 – niepełnosprawnych intelektualnie, to  dorośli i 36 osób– przewlekle psychicznie chorych. Świadczy również dzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób z chorobą Alzheimera. Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i  mieszkańcy miasta i jego okolic. Placówka  jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Białystok, a nadzorowaną w imieniu Prezydenta Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Mieszkańcy w większości mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe. Budynki i najbliższe otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne sprzęty codziennego użytku. Dom dysponuje własną salą gimnastyczną, pływalnią, profesjonalnie wyposażonym kompleksem rehabilitacyjnym oraz kaplicą, zapewnia dostęp do opieki medycznej, pomocy psychologa i pedagoga oraz realizację obowiązku szkolnego na każdym poziomie. Posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ideą przewodnią Domu jest zapewnienie ciepłej, domowej atmosfery oraz bezwzględnego respektowania prawa do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa. Placówka jest doskonałym miejscem do codziennego życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, ich samorealizacji, zaspokajania potrzeb, rozwoju według własnych upodobań i możliwości, życia w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku.