Kontakt

Adres pocztowy:

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

 

E-mail: sekretariat@dpsb.bialystok.pl

Strona internetowa: www.dpsb.bialystok.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.dpsb.bialystok.pl

 

Telefon/Fax:

Sekretariat – tel./fax  85 74 33 575

Centrala – tel.  85 74 33 36785 74 33 668,  85 74 33 465,  85 74 33 694  fax w. 380

 

Telefony wewnętrzne do kierowników:

Główny Księgowy w. 333

Dział Kadr w. 331

Dział Gospodarczy i Obsługi  w. 336

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w. 376

Dział dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w. 362

Zespół Pracowników Socjalnych w. 311

Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w. 328

 

Dział Obsługi Pływalni – tel. 85 74 18 019

Dział dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filia w Bobrowej – tel. 85 71 77 152