Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

6 kwietnia 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej z indywidualnego ujęcia zaopatrującego DPS w Bobrowej stwierdzono przekroczenie normatywu

  • arsenu – 10,1 ug/l.W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartość arsenu nie powinna przekraczać 10 µg/l.

Zawartość arsenu w wodzie w ilości 10,1 µg/l nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze. Osoby ze zmniejszoną odpornością powinny ograniczyć korzystanie z ww. wody.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Komunikat