Cennik za korzystanie z pływalni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku od 1 marca 2022r.

1. Korzystanie z basenu pływackiego i brodzika – wejścia indywidualne 45 min*

1.1 Bilety

poniedziałek-piątek
6:30 - 16:15
sobota-niedziela
6:30 - 8:45
poniedziałek-piątek
16:15 - 21:30
sobota-niedziela
8:45 - 21:30
Bilet jednorazowego wstępu **Normalny13,00zł17,00zł
Ulgowy ***9,00zł13,00zł
Osoby niepełnosprawne****8,00zł12,00zł
Bilet "Białostockiej Karty Dużej Rodziny"**Normalny6,50zł8,50zł
Ulgowy ***4,50zł6,50zł
Bilet "Karty Aktywnego Seniora"6,50zł8,50zł
WeteraniBezpłatny *****0,00zł0,00zł
* Dotyczy pobytu na hali basenowej, za czas spędzony w szatni nie są naliczane dodatkowe opłaty.
** Dzieciom do lat 3 przysługuje wejście bez opłat.
*** Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom.
**** Przez osoby niepełnosprawne należy rozumieć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
***** Weterani i weterani poszkodowani korzystają z pływalni bezpłatnie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa.

1.2 Abonamenty

poniedziałek-piątek
6:30 - 16:15
sobota-niedziela
6:30 - 8:45
poniedziałek-piątek
16:15 - 21:30
sobota-niedziela
8:45 - 21:30
Abonament kwartalny - 1x w tygodniu (11-13 wejść)Normalnyilość wejść x 11,00złilość wejść x 14,00zł
Abonament miesięczny - 1x w tygodniu (3-5 wejść)ilość wejść x 12,00złilość wejść x 15,50zł
Abonament kwartalny - 1x w tygodniu (11-13 wejść)Osoby niepełnosprawne i renciściilość wejść x 7,00złilość wejść x 10,00zł
Abonament miesięczny - 1x w tygodniu (3-5 wejść)ilość wejść x 7,50złilość wejść x 11,00zł
* Abonament obejmuje jedno wejście w tygodniu dla jednej osoby na stały dzień i godzinę, czas korzystania z jednego wejścia - 45min.

1.3 Wejściówki

poniedziałek-piątek
6:30 - 16:15
sobota - niedziela 6.30 - 21.15
Wejściówka na dowolny dzień * (10 wejść - po 45 min.)120,00zł160,00zł
* Wejściówka to karta wstępu, z której może skorzystać dowolna osoba (dowolne osoby) w godzinach nie objętych rezerwacją całego basenu, czas korzystania z jednego wejścia - 45min, ważna do końca sezonu

1.4 Nauka i doskonalenie pływania

1.4.1 Indywidualna nauka pływania (zajęcia trwają 45 minut)1 osoba50,00zł
kolejna osoba20,00zł
1.4.2 Kurs nauki i doskonalenia pływania oraz inne zajęcia prowadzone w wodzie, organizowane przez Pływalnię DPS:Duży basenilość lekcji 45 minutowych (ilość lekcji ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 20,00zł
Brodzikilość lekcji 45 minutowych (ilość lekcji ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 16,00zł

2. Korzystanie z basenu pływackiego i brodzika – wejścia grupowe 45min po wcześniejszej rezerwacji

2.1 Grupy zorganizowane

poniedziałek-piątek
6:30 - 16:15
poniedziałek-piątek
16:15 - 21:30
sobota-niedziela
6:30 - 21:30
Grupy zorganizowane (minimum 7 osób)Jednostki systemu oświaty*ilość osób x 8,00złilość osób x 12,00zł
Grupy osób niepełnosprawnych **ilość osób x 7,00złilość osób x 11,00zł
Grupy osób niepełnosprawnych - maksymalna liczba osób, uczestników ***ilość osób x 6,00złilość osób x 9,00zł
* Zajęcia grupowe organizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół, uczelni wyższych oraz uczniowskich klubów sportowych odbywające się pod opieką nauczycieli, instruktorów lub trenerów.
** Zajęcia grupowe organizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół, oraz organizacji pozarządowych pod opieką instruktorów lub terapeutów (minimum 50% osób z orzeczeniem niepełnosprawności).
*** Zajęcia grupowe organizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół oraz organizacji pozarządowych pod opieką instruktorów lub terapeutów (minimum 50% osób z orzeczeniem niepełnosprawności), rozliczające się za maksymalną liczbę osób na torze lub brodziku.

2.2 Rezerwacje grupowe

poniedziałek-piątek
6:30 - 16:15
poniedziałek-piątek
16:15 - 21:30
sobota-niedziela
6:30 - 21:30
Rezerwacja 1 toru* - 45min (maksymalnie 7 osób)80,00zł100,00zł
Rezerwacja brodzika* - 45min (maksymalnie 15 osób)110,00zł150,00zł
* Rezerwacja dotyczy zajęć grupowych innych niż wejścia grupowe, o których mowa w pkt .2.1, prowadzonych przez instruktora lub trenera pod warunkiem, że zajęcia prowadzone są według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z kierownictwem pływalni i po zawarciu stosownej umowy, możliwa jest rezerwacja indywidualna.

3. Opłaty sankcyjne

3.1 Za zgubienie, uszkodzenie kluczyka od szafki, szafki depozytowej30,00zł
3.2 Za zgubienie numerka od szatni20,00zł
3.3 Za wydanie duplikatu abonamentu10,00zł
3.4 Przebukowanie abonamentu*10,00zł
* każdorazowa zmiana dnia lub godziny z zachowaniem przedziału godzinowego dla wykupionego abonamentu

 

Stawki VAT dotyczące w/w usług (pozycji cennika):

  1. 8% (PKWIU 93.11.10.0): 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
  2. 23%(PKWiU 96.04.10.0): 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023r.