1%

24 kwietnia 2022

Plakat przedstawiający dłonie trzymające serce z napisem 1%. Napis: podaruj 1% swojego podatku na stowarzyszenie Otwierajmy Serca.

KRS 0000332201

Nr rachunku bankowego:

21 1240 5211 1111 0010 4500 7988

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzez dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, rekreacyjno – wypoczynkowych, kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej lub choroby psychicznej wymagają całodobowe opieki i pielęgnacji. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje m. in. poprzez podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w szczególności sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i artystycznych, organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych oraz turnusów rehabilitacyjnych, promowanie programów profilaktycznych dotyczących szeroko pojmowanego zdrowia i ochrony środowiska.