Ogłoszenie o dniu wolnym

16 września 2021

Zarządzeniem nr 19/21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 23 sierpnia 2021 r. ustalono 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Domu w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 25 grudnia 2021r.