Integracyjne spotkanie muzyczno-teatralne

17 sierpnia 2021

Dom Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” działającym  na rzecz mieszkańców zorganizowali „Spotkanie integracyjne muzyczno – teatralne” na ternie Domu w dniu 17 sierpnia. Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wprowadzając pogodny i wesoły nastrój. Swoją twórczość zaprezentowało pięć zaproszonych zespołów muzyczno – teatralnych z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Wystąpiły zespoły: „Radosne chwile” z DPS w Choroszczy, „Młodzi duchem” z  DPS w Białymstoku przy ul. Świerkowej, „Jarzębina” z  DPS w Brańsku, „KULL –turalni”  z DPS w Jałówce, Zespół muzyczny z DPS w Łomży oraz trzy zespoły naszego Domu: „Bongo”, „Co nieco” i „Leśne echo” z Filii Domu w Bobrowej. Po długim okresie pandemii wszyscy byli spragnieni kontaktów towarzyskich i możliwości przedstawienia dorobku artystycznego, nad którym podopieczni pracowali w ramach zajęć terapeutycznych niezależnie od sytuacji panującej w kraju. Spotkanie było bardzo dobrą okazją by wspólnie muzykować i tańczyć. Sprawiło to wszystkim ogromną przyjemność i satysfakcję.

Po prezentacji dorobku artystycznego uczestnicy otrzymali dyplom, statuetkę oraz drobny prezent. Kanapki na drugie śniadanie, słodkości, kawa i herbata umiliły czas spędzony  we wspólnym gronie. Całość spotkania zakończyła się dyskoteką prowadzoną przez DJ Marcina.

Mężczyzna trzymający w ręku mikrofon. Za nim w tle przyozdobiona kwiatami ściana i tablica z npisem Integracyjne Spotkanie Muzyczno-Teatralne. Mężczyzna i kobieta. Za nim w tle przyozdobiona kwiatami ściana i tablica z npisem Integracyjne Spotkanie Muzyczno-Teatralne. Na dużej sali kobieta z mikrofonem w ręku. Przed nią na krzesłach siedzą kobiety i mężczyźni. Siedem osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Siedem osób w marynarskich czapkach występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Mężczyzna z mikrofonem w lewym ręku stoi przed pulpitem na którym leży karatka z tekstem. Siedem osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Pięć osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Mężczyzna na wózku inwalidzkim z mikrofonem w ręku. Za nim w tle stoją trzy inne osoby. Siedem osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Siedem osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Cztery osoby występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Siedem osób występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Trzy osoby występuje na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Dwie osoby stojące za zastawionym różnymi przedmiotami stołem. Zdjęcie grópowe. Dużo osób na dużej sali. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne. Mężczyźni i kobiety tańczą ustawieni w tzw. pociąg. Tańcząca para, mężczyzna z kobietą. W tle inne tańczące osoby. Tańczący w kułeczko na dużej sali mężczyźni i kobiety. Tańczące na dużej sali kobiety i mężczyźni. Za nimi udekorowana kwiatami ściana i napis Integracyjne Spotkanie Teatralno-Muzyczne.