Bezpieczna przyszłość-wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego

25 września 2020

Plakat. Treść plakatu jest poniżej.

Na białym tle trzy logotypy. Fundusze Europejskie. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

przy ul. Baranowickiej 203

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. ,, Bezpieczna przyszłość-wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia mieszkańców poprzez wsparcie personelu  w walce z pandemią COVID-19.

Zaplanowane wsparcie ma na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe
i opiekuńcze oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 502 390,55  PLN