Czysty las – zdrowe otoczenie

13 kwietnia 2019

„Sobota 13.04.2019 godz. 10:00 – zbiórka w Zaściankach” – tak brzmiało spontaniczne zaproszenie do pomocy w sprzątaniu okolicznego lasu należącego do Nadleśnictwa Dojlidy. Przyszło około 50 osób, rodzice z dziećmi a także My mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku .

Wszystkich zebranych powitali inicjatorzy spontanicznej akcji – Zarząd Fundacji Sukurs w Zaściankach, przedstawiciel władz gminnych oraz pani z Nadleśnictwa Dojlidy, która przeprowadziła pogadankę o bezpieczeństwie w lesie dla najmłodszych i trochę starszych.

Następnie wszyscy otrzymali rękawice, worki i rozpoczęli wspólne zadanie. Każdy miał pełne ręce roboty, wszędzie gdzie się nie obejrzeliśmy było sporo śmieci. Na zakończenie akcji worków z posegregowanymi odpadami było mnóstwo – ilość zebranych śmieci przerosła wyobrażenia wszystkich. Dwie pełne ciężarówki posegregowanych śmieci wywieziono do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zaściankach.

Na zakończenie był też konkurs z nagrodami i każde dziecko miało szansę popisać się zdobytą wiedzą.