Z wizytą duszpasterską

21 stycznia 2019

 

W zapisie Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2) czytamy, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Królowie po nawiedzeniu Jezusa rozeszli się w różnych kierunkach, odwiedzali różne miasta i wsie. Nieśli wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci i tak powstała tradycja kolędowania.

W dniu 21.01.2019 r. w tutejszym Domu ks. Jan Filewicz odwiedził naszych mieszkańców oraz pracowników na poszczególnych zespołach z wizytą duszpasterską. Podczas wspólnej modlitwy dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na nowy 2019 rok.