Sztuka Osób Niepełnosprawnych „Gdy w sercu kwitnie muzyka”

12 czerwca 2018

12 czerwca b.r. mieszkańcy naszego Domu mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystym  otwarciu wystawy zatytułowanej Sztuka Osób Niepełnosprawnych „Gdy w sercu kwitnie muzyka” w Galerii Jurowiecka w centrum Białegostoku. Wystawa prac plastycznych, tworzonych na co dzień  w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej, tematycznie związana była z muzyką i nawiązywała do tego bardzo poetyckiego tytułu.  Na wernisaż przybyli mieszkańcy naszego Domu wraz z dyrektorem i opiekunami, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Białymstoku  wraz z opiekunami  oraz uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach. Nie zabrakło również przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz mieszkańców Białegostoku.

Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Wśród wystawionych prac można było podziwiać wykonane w różnych technikach prace malarskie, egzotyczne batiki, rzeźby z drewna, ceramiki i metalu. Istotnym walorem tych prac jest także ich aspekt edukacyjny, służący przełamywaniu stereotypów dotyczących twórczości osób niepełnosprawnych,  ukazujący ich osiągnięcia artystyczne oraz dorobek placówek działających na rzecz tego środowiska. Jednakże najważniejszym celem prezentacji szerokiej publiczności dorobku artystów niepełnosprawnych jest ich integracja ze światem tzw. zdrowej części społeczeństwa oraz przezwyciężanie społecznych, mentalnych i psychologicznych barier we wzajemnych relacjach.