Spotkanie integracyjne

16 września 2017

Spotkanie integracyjne i Dzień Otwarty w Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Otępieniem w Chorobie Alzheimera przy Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203 w Białymstoku

16 września, w miesiącu który jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku odbyło się spotkanie integracyjne Białostockiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego oraz dwóch oddziałów dziennych dla osób z chorobą Alzheimera –  działających przy naszym Domu i Podlaskim Centrum Psychogeriatrii przy ulicy Swobodnej 38. Obecnych było ponad pięćdziesiąt osób, a honorowymi gośćmi byli: prezes Stowarzyszenia pani Maria Bubrzycka, dyrektor Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii pan Jacek Dobryniewski oraz dyrekcja DPS: pan Wojciech Jocz, pani Anna Trochim-Sidorkiewicz i pani Maria Pugacewicz.

Przy gorącym bigosie, a także kawie i ciasteczkach uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko wymienić doświadczenia, ale również pośpiewać, potańczyć i wziąć udział w zabawach integracyjnych. Od strony artystycznej spotkanie urozmaiciły występy grupy teatralnej „Co nieco” pod kierunkiem pani Jolanty Hołubowicz, zespołu muzycznego „Bongo” pod opieką pani Beaty Bogdanowicz oraz zespołu tanecznego „Rosa Tardia” pod kierunkiem pani Doroty Frasunkiewicz.

22 września 2017 roku w Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Otępieniem w Chorobie Alzheimera przy DPS przy Baranowickiej 203 w Białymstoku odbył się także Dzień Otwarty. Zaprosiliśmy osoby dotknięte chorobą Alzheimera, ich rodziny oraz wszystkich zainteresowanych. Nasi goście, a wśród nich zastępca prezydenta Białegostoku pan Zbigniew Nikitorowicz, mogli przyglądać się prowadzonym terapiom, porozmawiać z opiekunami oraz zwiedzić nasz lokal. Odwiedzający goście oraz rodziny naszych podopiecznych przy filiżance kawy mogły podzielić się swoimi uwagami oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.