Światowy Dzień Inwalidy

10 maja 2017

Wzorem ubiegłych lat Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów zorganizował obchody „Światowego Dnia Inwalidy”. Wspólne przedsięwzięcie odbyło się 10 maja 2017 r. w kawiarni „Fama”. W części artystycznej spotkania wziął udział nasz zespół „Bongo”, przedstawiając zgromadzonej publiczności wiązankę piosenek góralskich.