Dni zamknięcia pływalni

ZARZĄDZENIE Nr 40/19

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz dni pracy na I zmianę dla pracowników pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam następujące dni wolne od pracy na pływalni przy Domu Pomocy Społecznej
  w Białymstoku, ul. Baranowicka 203:
 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 11 kwietnia (sobota) – Wielka Sobota
 • 12 kwietnia (niedziela) – I dzień Świąt Wielkanocnych
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – II dzień Świąt Wielkanocnych
 • l maja (piątek) – Święto Pracy
 • 2 maja (sobota)
 • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
 • 31 maja (niedziela) – Zielone Świątki
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (niedziela) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia
 • 25 grudnia (piątek) – I dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (sobota) – II dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 31 grudnia (czwartek) – Sylwester

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń pływalni oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Domu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.