Cennik za korzystanie z pływalni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

1. Korzystanie z basenu pływackiego i brodzika – wejścia indywidualne 45 min*

1.1 Bilety

  poniedziałek-piątek
6:30-16:30
sobota-niedziela
6:30-8:45
poniedziałek-piątek
16:45-21:15
sobota-niedziela
8:45-21:15
Bilet jednorazowego wstępu **Normalny11,00zł15,00zł
Ulgowy ***7,00zł11,00zł
Osoby niepełnosprawne i renciści oraz posiadacze "Karty Aktywnego Seniora"6,00zł9,00zł
Bilet "Białostockiej Karty Dużej Rodziny"Normalny5,50zł7,50zł
Ulgowy ***3,50zł5,50zł
WeteraniBezpłatny ****0,00zł0,00zł
* Dotyczy pobytu na hali basenowej, za czas spędzony w szatni nie są naliczane dodatkowe opłaty.
** Dzieciom do lat 3 przysługuje wejście bez opłat.
*** Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom.
**** Weterani i weterani poszkodowani korzystają z pływalni bezpłatnie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa.

1.2 Abonamenty

  poniedziałek-piątek
6:30-16:30
sobota-niedziela
6:30-8:45
poniedziałek-piątek
16:45-21:15
sobota-niedziela
8:45-21:15
Abonament kwartalny - 1x w tygodniu (11-13 wejść)Normalnyilość wejść x 8,00złilość wejść x 11,00zł
Abonament miesięczny - 1x w tygodniu (3-5 wejść)ilość wejść x 9,00złilość wejść x 12,00zł
Abonament kwartalny - 1x w tygodniu (11-13 wejść)Osoby niepełnosprawne i renciściilość wejść x 5,00złilość wejść x 7,00zł
Abonament miesięczny - 1x w tygodniu (3-5 wejść)ilość wejść x 5,50złilość wejść x 8,00zł
* Abonament obejmuje jedno wejście w tygodniu dla jednej osoby na stały dzień i godzinę, czas korzystania z jednego wejścia - 45min.

1.3 Wejściówki

 poniedziałek-piątek
6:30-16:30
Wejściówka na dowolny dzień * (10 wejść - po 45 min.)100,00zł
* Wejściówka to karta wstępu, z której może skorzystać dowolna osoba (dowolne osoby) w godzinach nie objętych rezerwacją całego basenu, czas korzystania z jednego wejścia - 45min, ważna do końca sezonu

1.4 Nauka i doskonalenie pływania

1.4.1 Indywidualna nauka pływania (zajęcia trwają 45 minut)1 osoba40,00zł
kolejna osoba15,00zł
1.4.2 Kurs nauki i doskonalenia pływania, oraz inne zajęcia prowadzone w wodzie, organizowane przez Pływalnię DPS, w tym aqua aerobicDuży basenilość lekcji 45 minutowych (ilość lekcji ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 16,00zł
Brodzikilość lekcji 45 minutowych (ilość lekcji ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 11,00zł

2. Korzystanie z basenu pływackiego i brodzika – wejścia grupowe 45min po wcześniejszej rezerwacji

2.1 Grupy zorganizowane

  poniedziałek-piątek
6:30-16:30
sobota-niedziela
6:30-8:45
poniedziałek-piątek
16:45-21:15
sobota-niedziela
8:45-21:15
Grupy zorganizowane (minimum 7 osób)Jednostki systemu oświaty*ilość osób x 7,00złilość osób x 9,00zł
Grupy osób niepełnosprawnych **ilość osób x 4,00złilość osób x7,00zł
* Zajęcia grupowe organizowane za pośrednictwem przedszkól, szkół, uczelni wyższych oraz uczniowskich klubów sportowych odbywające się pod opieką nauczycieli, instruktorów lub trenerów.
** Zajęcia grupowe organizowane za pośrednictwem przedszkól, szkół, oraz organizacji pozarządowych pod opieką instruktorów lub terapeutów (minimum 50% osób z orzeczeniem niepenosprawności).

2.2 Rezerwacje grupowe

 poniedziałek-piątek
6:30-16:30
sobota-niedziela
6:30-8:45
poniedziałek-piątek
16:45-21:15
sobota-niedziela
8:45-21:15
Rezerwacja 1 toru* - 45min (maksymalnie 7 osób)60,00zł80,00zł
Rezerwacja brodzika* - 45min (maksymalnie 15 osób)80,00zł120,00zł
* Rezerwacja dotyczy zajęć grupowych innych niż wejścia grupowe, o których mowa w pkt .2.1, prowadzonych przez instruktora lub trenera pod warunkiem, że zajęcia prowadzone są według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z kierownictwem pływalni i po zawarciu stosownej umowy, możliwa jest rezerwacja indywidualna.

3. Opłaty sankcyjne

3.1 Za zgubienie, uszkodzenie kluczyka od szafki, szafki depozytowej20,00zł
3.2 Za zgubienie numerka od szatni10,00zł
3.3 Za wydanie duplikatu abonamentu10,00zł
3.4 Przebudowanie abonamentu*10,00zł
* każdorazowa zmiana dnia lub godziny z zachowaniem przedziału godzinowego lub wykupionego abonamentu

 

Stawki VAT dotyczące w/w usług (pozycji cennika):

  1. 8% (PKWIU 93.11.10.0): 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
  2. 23%(PKWiU 96.04.10.0): 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.