Wycieczka do Augustowa, Studzienicznej i Wigier

19 sierpnia 2021

W dniu 19.08.2021r. odbyła się dawno wyczekiwana przez mieszkańców Domu wycieczka „Augustów – Studzieniczna – Wigry” sfinansowana ze środków PFRON, w której wzięły udział 92 osoby. Wyjechaliśmy dwoma autokarami do Augustowa, tam wsiedliśmy na statek i popłynęliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej. Na miejscu przywitał nas pomnik Papieża Jana Pawła II, z którym chętnie robiliśmy zdjęcia. Mogliśmy również zerknąć do środka pięknej kaplicy na wyspie oraz zwiedzić zabytkowy, drewniany kościół parafialny. Następny etap naszej wycieczki to Pokamedulski Klasztor w Wigrach, gdzie przewodnik ciekawie opowiadał o dawnym życiu zakonników. Po wspólnej biesiadzie ze śpiewem i kiełbaską z ogniska pojechaliśmy w dalszą podróż do Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Na koniec tak aktywnego dnia czekał nas pyszny obiad w restauracji Albatros w Augustowie.

Do naszego Domu wróciliśmy wszyscy uśmiechnięci i z dobrymi humorami. Dziękujemy za piękne wspomnienia.

Kobieta i trzech mężczyzn przy burcie statku. W tle jezioro i drzewa. Śluza Kanału Augustowskiego. Zdjęcie drupowe. Kobiety i mężczyźni. W tle drzewa, jezioro, statek. Dwanaście osób, kobiety i mężczyźni w ceglanym korytarzu. Dwie stojące przy balustradzie kobiety. W tle drzewa i jezioro. Dwaj mężczyźni, jeden z nich wskazuje dłonią na tablicę edukacyjną. Kobiety i mężczyźni siedzący na ławkach na pokładzie statku. Kobiety i mężczyźni siedzący na ławkach na pokładzie statku. Dwie kobiety i dwaj mężczyźni siedzący przy stoliku w barze statku. ŚLuza Kanału Augustowskiego. Siedem kobiety stojących przy dużej drewnianej łodzi. Kobieta i dwaj mężczyźni stojący przed drewnianą łodzią. Zdjęcie grupowe. Kobiety i mężczyźni stojący przy pomniku Jana Pawła II. Zdjęcie grupowe. Kobiety i mężczyźni stojący przed wejściem do kaplicy w Studzienicznej. Kobiety i mężczyźni przed kaplicą w Studzienicznej. Zabudowania klasztorne w Wigrach. Mężczyźni i kobiety w ceglanym sklepionym pomieszczeniu. Kobiety i mężczyźni smarzący kiełbaski przy ognisku. Budynek Muzeum Wigier. Kobieta i siedmiu mężczyzna na pomoście. W tle jezioro i żaglówki. Kobiety i mężczyźni siedzący przy stołach w restauracji.