Letni spacer zespołu VIII

16 lipca 2021

W słoneczny letni dzień  o poranku, mieszkańcy Zespołu VII zwiedzali piękne zabytki naszego miasta. Zaplanowana pora dnia pozwoliła uniknąć nadmiernego nasłonecznienia,  niewielka liczba przechodniów dała większy dostęp do zwiedzanych obiektów oraz ograniczyła kontakt z innymi osobami zwiedzającymi. Dzięki zastosowanym zasadom   bezpieczeństwa  podopieczni mogli przeżyć  miłe i ciekawe  chwile, o których rozmawialiśmy z ekscytacją przez kolejne dni.

Dziewczynka i chłopiec przed wejściem do zoo. Chłopiec i dziewczynka przed ogrodzeniem z wybiegiem dla żubrów. Chłopiec przytula się do pani. W tle park i fontanna. Dwóch chłopców i dziewczynak przy figurze Ludwika Zamenchofa. Dwóch chłopców i dziewczynka stoją w ramce z napisem dumni z Białegostoku. W tle ratusz. Dwóch chłopców i dziewczynak. W tle figura Papierza Jana Pawła II. Chłopiec przy rzeźbie Herkulesa trzymającego kulę ziemską.