Drugi nabór do projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich

2 lipca 2021

Logo Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
współrealizuje drugi nabór do projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i
hospicjów na czas Covid-19”.

Otrzymane środki finansowe pomogą ograniczyć negatywne skutki epidemii  COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203. Realizacja projektu PO WER zapewnia fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych na terenie Domu, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 zrezygnowały z innych miejsc zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu:  211 749.81 zł

Logo Funduszu Europejskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

 

Plakat dotyczący współrealizacji drugiego naboru do projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich