Zakończenie przebudowy drogi wewnętrznej na terenie Domu.

11 czerwca 2021

11 czerwca 2021r. została oddana do użytku przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Domu.  Prace rozpoczęły się w styczniu 2020 roku  i przebiegały dwuetapowo. W pierwszym etapie przebudowano drogę wzdłuż hali basenowej, administracji, pralni kończąc przy budynku C ( mieszkalny Zespołu VIB). Powstało nowe oświetlenie terenu. W drugim etapie przebudowano drogę przy kotłowni, wzdłuż budynku E (warsztatowo – szkolnego) aż do wejścia do budynku kuchni, wykonano nowe chodniki wokół budynku C. Całość prac obejmowała  wymianę instalacji kanalizacyjnej, budowę instalacji deszczowej, przebudowę oświetlenia i ciągów komunikacyjnych, wymianę
i wyrównanie nawierzchni oraz terenu zielonego przyległego do obszaru budowy.

Dzięki przeprowadzonym pracom życie mieszkańców Domu uległo ogromnej zmianie na lepsze. Zniknęły ogrodzenia ograniczające pole widzenia i zmniejszające powierzchnię, przez to powiększyła się przestrzeń i miejsce do spacerów, pojawiły się nowe nasadzenia kwiatowe. Nawierzchnia wyremontowanego terenu nie sprawia już trudności w codziennym życiu mieszkańców. Osoby poruszające się na wózku lub za pomocą innego sprzętu rehabilitacyjnego w dużym stopniu stały się bardziej samodzielne. Estetyka
i funkcjonalność otoczenia sprzyjają dobremu samopoczuciu, bezpieczeństwu i integracji społeczności Domu.

Trzech idących drogą mężczyzn. Sześć idących drogą osób. Dwie jadące na rowerach drogą pomiędzy budynkami osoby. Nowo wyremontowana droga. W tle budynek. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Dwie idące chodnikiem osoby. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób. Idąca drogą pomiędzy budynkami grupa osób.