Dzień Św. Patryka

17 marca 2021

W dniu 17 marca uczniowie oddziałów szkolnych Zespołu Szkolno- Wychowawczego przy Domu Pomocy Społecznej po raz pierwszy uroczyście obchodzili Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii.

Święty Patryk, to misjonarz i organizator życia religijnego w Irlandii. Wyjaśniał istotę Trójcy Świętej na przykładzie trójlistnej koniczyny, która stała się symbolem „Zielonej Wyspy”. Według tradycji to od św. Patryka wywodzi się zwyczaj zwoływania na modlitwę za pomocą dzwonu, rozpowszechniony później w całym świecie.

Nasi uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono. Słuchając pięknej irlandzkie muzyki obejrzeli prezentacje o Irlandii, poznali symbole tego kraju oraz piękne rytmiczne tańce. W ramach aktywności plastycznych każdy uczeń przygotował zieloną koniczynkę, wykorzystując różne techniki plastyczne.

Dziewczynka siedzi przy stoliku na kturym leżż instrumenty muzyczne i stoi otwarty laptop. Chłopiec na wózku inwalidziki i dziewczynka na krześle siedzą przy stole ta którym stoją koszyki z klockami i piłkami. Chłopiec na wózku inwalidziki i dziewczynka na krześle siedzą przy stole ta którym stoją koszyki z klockami i piłkami. Za nimi stoi kobieta. Chłopiec na wózku inwalidziki siedzi przy stole ta którym stoją koszyki z klockami i piłkami. Dziewczynka w siedzi na krześle przy stoliku i przykleja zieloną bibułkę do kartki na której narysowana jest koniczyna. Dwie dziewczynki siedzą na krzesłach przy stoliku i przyklejają zieloną bibułkę do kartek na których narysowana jest koniczyna. Dziewczynka siedząca na krześle przy stoliku trzyma w rękach wyklejoną na kartce zieloną koniczynę. Dziewczynka siedząca na krześle przy stoliku trzyma w rękach wyklejoną na kartce zieloną koniczynę.