Zawsze przy naszych mieszkańcach

20 października 2020

Praca na zespole z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z dodatnim wynikiem na Sars-CoV-2 jest bardzo trudna, lecz to nie zraża pracowników naszego Domu do opieki i troski o zdrowie mieszkańców. Wszyscy podopieczni otoczeni są troskliwą opieką.  Personel stosuje się do wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z zakażonymi mieszkańcami są zabezpieczeni w specjalistyczne kombinezony ochrony biologicznej spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa. Pomieszczenia w których przebywają mieszkańcy i pracownicy są systematycznie dezynfekowane i tam, gdzie jest możliwe ozonowane. Opiekunowie wraz z personelem medycznym starają się w tych trudnych warunkach o zachowanie pozytywnej atmosfery. Dbają zarówno o zdrowie mieszkańców, jak i o swoje. Mieszkańcy w większości dość dobrze znoszą chorobę, niektórzy przechodzą ją bezobjawowo, pozostają w swoich sypialniach gdzie oglądają telewizję, korzystają z komputerów i telefonów, rysują, czytają, słuchają muzyki, tam również spożywają posiłki, są pod stała obserwacją medyczną. Pracownicy mają do dyspozycji pokoje do odpoczynku w czasie pracy oraz pomieszczenia poza zespołem mieszkalnym w tzw. hotelu, w których mogą odpocząć po pracy, zregenerować siły czy zjeść posiłek. Dzięki podjętym dotychczas działaniom zapobiegawczym i stosowaniu się do zasad reżimu sanitarnego udało się na dzień dzisiejszy ograniczyć rozprzestrzenienie się zakażeń do trzech zespołów mieszkalnych, pozostałych siedem jest nadal wolnych od koronawirusa. Ostanie trzy tygodnie są dla naszego Domu czasem wielkiej próby. Jesteśmy dumni, że nie zabrakło wśród nas osób, które z życzliwością i pogodą ducha były gotowe stanąć do walki z epidemią na pierwszej linii frontu.

Osoba w białym kombinezonie Dwie osoby w kombinezonach ochronnych Osoba w kombinezonie ochronnym Trzy osoby w kombinezonach ochronnych