Nabór na stanowisko Starszy Inspektor BHP/Referent

9 lipca 2020

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zatrudni osobę na umowę o pracę na czas określony  od dnia 1.08.2020r. do dnia 31.03.2021r.  (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)   w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

–  ½ etatu Inspektor BHP lub Starszy Inspektor BHP

–  ½  etatu  Referent lub Starszy Referent.

Wymagane wykształcenie średnie/wyższe oraz kwalifikacje według odrębnych przepisów dla służby BHP.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z Działem Kadr:

e-mail:sekretariat@dpsb.bialystok.pl

Telefon/fax : 85 743 35 75 w. 331.