Życie w cieniu COVID – 19

8 kwietnia 2020

Początek pandemii w Domu jest trudny ale nie poddajemy się, funkcjonujemy dokładając starań aby zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Na zespołach mieszkalnych pracują pielęgniarki, opiekunowie oraz panie pokojowe, działają pracownie terapeutyczne.

W trosce o zdrowie wszystkich musieliśmy przystosować warunki funkcjonowania do nowych realiów związanych z pandemią. Pierwszym naszym krokiem była decyzja o odizolowaniu placówki od wszelkich wizyt i odwiedzin. Była to duża zmiana szczególnie dla tych, którzy przyzwyczajeni byli do swobodnych spacerów,  samodzielnych zakupów w pobliskich sklepach czy wyjazdów do miasta, do parku, kościoła itp. Mieszkańcy pracujący na terenie miasta pozostali w Domu. Staraliśmy się zorganizować tak życie aby wprowadzone zasady były  jak najmniej  dla nich odczuwalne. W miarę czasu rozmowy z mieszkańcami przyniosły zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Pracownie terapeutyczne pozostały otwarte, tam mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, spotykać się ze sobą, rozmawiać.

Drzwi z naklejonymi na nich informacjami. Kobieta myje ręce w łazience. Chłopiec pracuje siedząc przy stoliku. Mężczyzna sprawdza temperature kobiecie. Informacje naklejone na drzwiach. Płócienne maseczki ochronne. Osoba szyje na maszynie. Dwóch mężczyzn rysuje siedząc przy okrągłym stoliku. Kartki z informacjami na drzwiach. Czterch mężczyzn. Trzech ćwiczy na urządzeniach sportowych. Jeden stoi naprzeciw nich.