Festiwal wojskowy

9 marca 2019

Dnia 09.03.2019 r. nasi mieszkańcy wzięli udział w uroczystościach z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. W tym dniu mogliśmy wejść na teren jednostki 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, poznać jego historie i obejrzeć prezentacje sprzętu wojskowego. W programie również były występy artystyczne a po części oficjalnej żołnierze częstowali wojskową grochówką i herbatą. Mieszkańcy otrzymali również różne gadżety pamiątkowe.