Warto być aktywnym …

31 grudnia 2018

Dnia 31.12.2019 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Domu z mieszkańcami, którzy w sposób wyróżniający się aktywnie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacji społecznej. Rozmawiano o tym jak ważne jest pomaganie kolegom, pracownikom, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych tych w pracowniach i organizowanych na zespołach mieszkalnych. Każdy z mieszkańców mógł się wypowiedzieć i pochwalić w jaki sposób bierze udział w życiu naszego Domu. Pomaganie innym sprawia, że czujemy się potrzebni, ważni w społeczeństwie, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Trzynastu mieszkańców otrzymało z rąk Pana Dyrektora indywidualne nagrody rzeczowe, były gratulacje i zdjęcia pamiątkowe.