Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego

15 marca 2018

15 marca 2018 r. grupa mieszkańców naszej placówki wraz z terapeutą  wybrała się do Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku.
Tuż przed wejściem zaciekawiły nas ciekawe eksponaty głazów, którym poświęciliśmy trochę czasu. Następnie przewodnik bardzo interesująco zaprezentował nam ekspozycje stałe, które mieszczą się w dziewięciu salach wystawowych na powierzchni 750 m2.  Podziwialiśmy  m.in. rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, przyrodę północno-wschodniej Polski, skamieniałości z osadów polodowcowych, faunę mórz podzwrotnikowych, stawonogi tropikalne, przyrodę rejonów polarnych, filogenezę zwierząt tkankowych, ewolucję naczyniowych roślin lądowych, minerały i skały, życie na Ziemi – zarys dziejów czy też ptaki Polski.

Zachwyciliśmy się Gabinetem  Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Zastaliśmy tam zarówno rzeczy osobiste, jak też wiele fotografii i wspomnień prezydenta. Mogliśmy obejrzeć  zdjęcia rodzinne, notatki oraz piękny fotel, który cudownie  komponuje się z biurkiem prezydenta Kaczorowskiego. Obejrzeliśmy także ciekawy film, który przybliżył nam osobę prezydenta.