Ewakuacja

9 lipca 2017

Podczas robót drogowych przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej.  W piątek 07.07.2017 r. po otrzymaniu informacji o zaistniałym zagrożeniu i jej potwierdzeniu przez Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego zostały podjęte działania. Zwrócono się do rodzin, opiekunów prawnych i pracowników DPS z prośbą o zaopiekowanie się podopiecznymi w niedzielę w swoich domach prywatnych. Na skutek tych działań około 70 osób znalazło się w niedzielę poza Domem. Pozostało do ewakuacji około 200 mieszkańców, w tym około 50 na wózkach. Zorganizowano zwiększoną obsadę kadrową do transportu i opieki.

Wyznaczono 4 miejsca docelowe ewakuacji oraz podjęto ustalenia z osobami nimi zarządzającymi. Podjęto rozmowy z Białostocką Komunikacją Miejską na temat zabezpieczenia pojazdów do transportu. BKM zapewniła 4 busy do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 3 autobusy niskopodłogowe. Dysponowaliśmy również dwoma busami DPS-u.

W dniu 09.07.2017 r. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za różne zadania, na których przekazano wszelkie informacje dotyczące przebiegu ewakuacji. Od godz. 8.30 rozpoczęto ewakuację, a zakończono o godz. 10.25.

Mieszkańcy i pracownicy byli ewakuowani w cztery miejsca: Filia DPS w Bobrowej, Zespół Szkół Nr 16 ul. Zwycięstwa 28, Zespół Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19, Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR ul. 11 listopada 6. Powrót rozpoczęto po otrzymaniu sygnału z MCZK o zakończeniu akcji około godz. 14.15, a zakończono około 15.30.

Dzięki wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym tego dnia, nasi mieszkańcy nie odczuli żadnego zagrożenia ani dyskomfortu.  W imieniu dyrekcji i podopiecznych serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc i wsparcie.