Bieg im. Ks. Stanisława Suchowolca

7 maja 2017

W niedzielę 7 maja 2017 r. o godz. 11.00 sprzed pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki wyruszył II Bieg „Droga do Wolności”, zorganizowany przez Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku oraz Oddział IPN. Uczestniczyło w nim około 150 biegaczy, którzy pokonali pięciokilometrową trasę prowadzącą do kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach. Nasz Dom reprezentowała grupa mieszkańców – biegaczy i rowerzystów – wraz z opiekunami i dyrektorem placówki dr Wojciechem Joczem.

W otwarciu Biegu uczestniczył, miedzy innymi, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki oraz ulotki przypominające życiorys zasłużonego dla „Solidarności” i środowisk robotniczych kapłana, który zginął tragicznie w 1989 r. Po zakończeniu biegu, około godz. 13.00, rozpoczął się festyn rodzinny, z występem Genka Sajkowskiego z Grodna, wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych i innymi atrakcjami.