12 kwietnia 2017

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

„Otwierajmy Serca”

przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

ul. Baranowicka 203

KRS 0000332201

Stowarzyszenie „Otwierajmy serca” powstało w roku 2009 z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko pojmowana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców naszego Domu, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej lub choroby psychicznej wymagają stałej pomocy, opieki i wsparcia.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje, między innymi, poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych (Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”), kulturalno-rozrywkowych lub artystycznych (Międzynarodowy Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej), przygotowywanie i finansowanie wyjazdów turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Bardzo cenne dla naszego Stowarzyszenia jest zaangażowanie mieszkańców Domu, ich rodzin i bliskich.
Numer konta: PKO S A II oddział Białystok 21 1240 5211 1111 0010 4500 7988

Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie imprez kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Dzięki zgromadzonym środkom udało nam się współfinansować projekty:

  • Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Niepełnosprawnych
  • Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla Wszystkich”

Oraz zorganizować:

  • Wyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej na spektakl „Kot w butach” i „Teatr baniek mydlanych”
  • Wyjazdy dzieci na lodowisko

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.