Przegląd

28 kwietnia 2016

W dniach 10-11 maja 2016 roku odbędzie się XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Zgłosiło się do niego ponad 30 zespołów teatralnych i muzycznych skupiających około 300 osób. Miejscem prezentacji dorobku artystycznego w tym roku będzie Opera i Filharmonia Podlaska przy ul. Odeskiej.

Pomysł zorganizowania Przeglądu powstał w 1994 r. Stał się on znaczącym wydarzeniem w środowisku twórców niepełnosprawnych, wpisując się w kalendarz stałych, cyklicznych imprez. Wspólnie spędzony czas i przeżywane emocje sprzyjały nawiązaniu długoletnich sympatii, przyjaźni, zarówno pomiędzy uczestnikami przeglądu, jak też opiekunami i dyrektorami domów, placówek, warsztatów. Oficjalnym symbolem i maskotką towarzyszącą uczestnikom Przeglądu stał się pajacyk Pinokio, wykonany z drewna w pracowni rzeźby przez naszych mieszkańców. Co roku przyjmuje on inną szatę.

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203. Honorowym patronatem objął to przedsięwzięcie Prezydent Miasta Białegostoku – Pan Tadeusz Truskolaski. Patronatu medialnego udzieliły: TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

W bieżącym roku zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku oraz przez wielu indywidualnych sponsorów. Każdy zespół oraz każdy uczestnik dzięki temu wsparciu otrzyma nagrodę oraz pamiątkowe statuetki. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy udzielają wsparcia w organizacji obecnej edycji Przeglądu.

Herb

www.bialystok.pl

LogoZadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Patronat medialny

bialystok[1]

radio